Yoga voor bedrijven

Gezonde werkne­mers betekent een gezond bedrijf. YOGA op werkvloer is een invester­ing in gezond­heid, draagt bij aan een posi­tieve werks­feer, kan het ziek­tev­erzuim terug­drin­gen en is een uit­stek­end mid­del voor stresspreventie.

YogaRoom biedt lessen en workshops op locatie,  op de werkvloer, per­son­eels­bi­jeenkom­sten, feestjes of team­build­ings­da­gen. De lessen wor­den afgestemd op de wensen van het bedrijf en de aard van het werk.

Voor meer infor­matie en het aan­vra­gen van een ken­nis­mak­ings­ge­sprek kunt u con­tact opne­men via e– mail yogaroom.nl@gmail.com of tele­foon 06 – 41240520

 

 

The Canadian Prime Minister's Advanced Yoga Skills Might Surprise You!