Partners

YogaRoom werkt nauw samen met verschillende zorgverleners en lichaamsbeweging specialisten.

In ons pand kunt u op verschillende, positieve, verantwoorde en gezonde manieren  aandacht besteden aan uw lichaam en geest. 

Tot snel!

______________________________________________________________________________________________________________________________________

crossfit leiderdorp leiden

 

Crossfit Leiderdorp http://crossfitleiderdorp.com/CrossFit is een manier van fitness die gewichtheffen, atletiek en gymnastiek combineert in één trainingsvorm. Gedurende de training worden functionele bewegingen op een gevarieerde manier in een hoge intensiteit zo snel mogelijk uitgevoerd. De filosofie achter CrossFit is om niet te specialiseren in één specifiek sportonderdeel omdat dit tot een eenzijdige fysieke ontwikkeling zou leiden.

Trainingen bestaan uit een warming-up, een technisch gedeelte om de Crossfit bewegingen te leren en een intensieve training WOD (Workout of the Day) van 10 a 20 minuten. Vaak worden de resultaten van deze WOD op een whiteboard bijgehouden om een sport- / competitie-element aan de training toe te voegen.

Gedurende de training wordt er gebruikgemaakt van barbells, dumbbells, kettlebells, tractorbanden, zandzakken, touwen en pull up bars. De oefeningen bestaan voornamelijk uit natuurlijke lichaamsbewegingen zoals duwen, (op)trekken, stoten, werpen, tillen, springen, klimmen en rennen. Het doel van CrossFit is om ongeacht leeftijd, beroep of fysieke gesteldheid, zo snel mogelijk fit en gezond te worden.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

osteopathie leiderdorp

Van Bolhuis Osteopathie http://www.vanbolhuisosteopathie.nl/

Osteopathie is een manuele onderzoeks- en behandelmethode van het bewegingsapparaat, organen en eigenlijk alle weefsels van het lichaam. De osteopathie onderzoekt de bewegingsmogelijkheid van de verschillende weefsels en zoekt naar relaties met de klachten.

Manueel betekent dat de osteopaat het onderzoek en de behandeling uitvoert met z’n handen. â€¨Met beweeglijkheid wordt niet alleen bedoeld het voortbewegen van de mens, maar ook beweging van alle cellen, weefsels, spieren en botten ten opzichte van elkaar. Ook geldt dit voor de inwendige organen en de schedel.

Osteopathie maakt gebruik van uitgebreide kennis van anatomie, embryologie, fysiologie, pathologie en neurologie.
Osteopathie gaat er vanuit dat het lichaam in staat moet zijn zich aan te passen aan verschillende omstandigheden en handhaaft zichzelf daarmee in een staat van dynamisch evenwicht. Het lichaam is continu bezig naar evenwicht te streven en kan herstellen van, of zich aanpassen aan, vele prikkels van binnen en/of buitenaf, zoals voeding, mechanische en/of psychologische stress. De mogelijkheden om de aanpassingen te doen, zijn niet oneindig en soms zijn de prikkels voor het lichaam te veel om uit zichzelf te corrigeren. Dan kan osteopathie hulp bieden. Osteopathie behandelt de gehele persoon, niet enkel die delen van het lichaam die klachten vertonen. Dit komt omdat problemen vaak hun oorsprong hebben in een ander deel van het lichaam en zich pas uiten na meerdere pogingen tot aanpassing. Het is dan ook mogelijk dat sommige mensen met exact dezelfde symptomen ieder een andere reden hebben om deze symptomen te ontwikkelen en een andere behandeling nodig hebben. Behandelingen osteopathie zijn dan ook niet altijd hetzelfde. Osteopaten zijn continu aan het (onder)zoeken naar de onderliggende oorzaken en deze te behandelen, in plaats van de symptomen te bestrijden.
Een osteopaat is geen vervanger voor de huisarts of specialist, maar werkt er juist mee samen. Als het nodig is, verwijst een osteopaat door.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

diëtist leiderdorp leiden Diëtistenpraktijk Jolande Schouten http://voeding.care/ 

 

Waarschijnlijk staat u er niet altijd bij stil maar onze voeding is naast lekker en gezellig, belangrijk voor onze gezondheid. Verstandig omgaan met voeding is nodig om gezond te blijven en om klachten bij ziekte te verminderen. Door een gezonde voeding loopt u minder kans op bijvoorbeeld het krijgen van vitaminetekorten, darmproblemen, bloedarmoede of bijvoorbeeld osteoporose. Bovendien kan met een juiste voeding en een gezonde leefstijl het risico op het verkrijgen van bepaalde chronische ziektes zoals diabetes en hart- en vaatziekten verlaagd worden. 

Soms is het nodig om de voeding aan te passen, zoals bij allergie, nierziekten en maagproblemen. Een Dieet is dan noodzakelijk om de klachten te verminderen. Een dieetadvies kan heel ingrijpend zijn. Het niet meer ‘gewoon’ kunnen of mogen eten is een aanzienlijke inbreuk op het dagelijkse leef- en eetpatroon en vraagt om begrip en begeleiding. Het inspelen op persoonlijke leefomstandigheden is noodzakelijk voor het volhouden van het dieet. De diëtist levert daarom maatwerk en maakt hierbij de praktische vertaalslag naar uw persoonlijke situatie. Daarnaast is het motiveren en stimuleren tot de gewenste gedragsverandering een belangrijk onderdeel van de dieetbehandeling. 

Bij zowel ziekte als gezondheid is de diëtist de specialist op het gebied van voeding. De diëtist biedt een oplossing voor vele gezondheidsproblemen die met voeding samenhangen. De diëtist heeft specifieke kennis over de samenstelling van voedingsmiddelen, de rol van de verschillende voedingstoffen, kennis over het menselijk lichaam en de relatie hiertussen. Hierdoor kan de diëtist gericht wetenschappelijk onderbouwde voorlichting en advies geven op deze gebieden. 

De diëtist is daarnaast óók een kenner als het gaat om lekker eten en het aanbod in de supermarkt. Juist die combinatie maakt dat de diëtist u heel praktisch kan adviseren, met duidelijke adviezen die u meteen kunt toepassen.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dansexpressie Libre! Dansexpressie http://www.libredansexpressie.nl/

Libre! Dansexpressie is het door middel van dans en beweging uiting geven aan wat er in je leeft of zich in het moment aandient. Het gaat er niet om dat je 'mooi' of  'goed' danst. Elke sessie begint met het los maken van het lichaam en het richten van de aandacht naar binnen toe. We beginnen met een kleine beweging en bouwen dat langzaam uit tot een dans. We variëren tijdens de sessie met verschillende soorten muziek, met verschillende ritmes, met verschillende bewegingen. Je ondervindt wat dat met je doet.

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________

puber coachingLibre! (puber) coaching http://www.silviablanco.nl/ 

Met 'pubercoaching' wordt de coaching bedoeld die zich specifiek richt op jongeren tussen de 12 en 23 jaar, de puberteit dus en de tijd van jong-volwassenheid. Weliswaar bestaat de coaching deels uit dezelfde elementen als coaching voor volwassenen, maar daarnaast wordt ook rekening gehouden met gedragskenmerken en problematiek die veelal leeftijds- en fasespecifiek zijn. 

 


______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

massage leiderdorp


Relax Relief http://www.relaxreliefmassage.nl/

 

Sport- en Wellness Massage Leiderdorp e.o.

Het is tijd voor ontspanning. Relax & Relief, een betrouwbaar adres voor sportmassage of ontspanningsmassage voor Leiderdorp e.o. 

Gun het lichaam rust, houd het in een goede conditie. Ga regelmatig langs een masseur voor een moment van ontspanning en/of verlichting. Een goede ontspannende massage is een weldaad voor lichaam en geest. Een sportmassage bevordert het herstel na fysieke inspanning.


  


______________________________________________________________________________________________________________________________________